Especialitats dels Socis Numeraris Professionals de l’ACE

Informes, dictàmens i peritatges d'estructura

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
66 – Oriol Marrón Puigdueta
Oriol Marrón Puigdueta
marronriba@marronriba.com
76 – Estudi m103, SLP
Jorge Blasco
jorge.blasco@m103.es
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
93 – Laureà Mirò
Laureà Miró
laurea@laureamiro@com
http://www.laureamiro.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
104 – Sustenta
Oriol Palou
estructura@coac.net
http://www.sustenta.eu
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
129 – Quantika Arquitectura & Ingeniería
Ricardo Olmo Criado
info@quantika.es
131 – Marcel Cruells Castellet
Marcel Cruells Castellet
marcelcruells@hotmail.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com
133 – Vault Zafra
Manuel Fortea
estudio@vaultzafra.com
http://www.vaultzafra.com

Estructures pre i posttesades

13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
info@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com

Estructures d'acer i mixtes

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
21 – Cabezas, Góngora y Moreno, SLP
Francisco Cabezas
cyg@cygsl.com
https://www.cgmstructures.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
66 – Oriol Marrón Puigdueta
Oriol Marrón Puigdueta
marronriba@marronriba.com
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
123 – Aren Consultors, SLP
Josep M. Burgués Solanes
administracio@arenconsultors.es
http://www.arenconsultores.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
129 – Quantika Arquitectura & Ingeniería
Ricardo Olmo Criado
info@quantika.es
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com

Estructures de fusta

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
21 – Cabezas, Góngora y Moreno, SLP
Francisco Cabezas
cyg@cygsl.com
https://www.cgmstructures.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
76 – Estudi m103, SLP
Jorge Blasco
jorge.blasco@m103.es
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
104 – Sustenta
Oriol Palou
estructura@coac.net
http://www.sustenta.eu
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
122 – Kmod, Enginyeria en Fusta, SL
Albert Admetlla Font
enginyeriaenfusta@gmail.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com

Càlcul i avaluació front a foc prescriptiu i prestacional

20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
76 – Estudi m103, SLP
Jorge Blasco
jorge.blasco@m103.es
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com

Càlcul i avaluació front a sisme

20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com
133 – Vault Zafra
Manuel Fortea
estudio@vaultzafra.com
http://www.vaultzafra.com

Fonaments i contencions especials

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
21 – Cabezas, Góngora y Moreno, SLP
Francisco Cabezas
cyg@cygsl.com
https://www.cgmstructures.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
66 – Oriol Marrón Puigdueta
Oriol Marrón Puigdueta
marronriba@marronriba.com
76 – Estudi m103, SLP
Jorge Blasco
jorge.blasco@m103.es
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
123 – Aren Consultors, SLP
Josep M. Burgués Solanes
administracio@arenconsultors.es
http://www.arenconsultores.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com

Auditories de projectes d'estructura

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
21 – Cabezas, Góngora y Moreno, SLP
Francisco Cabezas
cyg@cygsl.com
https://www.cgmstructures.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
66 – Oriol Marrón Puigdueta
Oriol Marrón Puigdueta
marronriba@marronriba.com
76 – Estudi m103, SLP
Jorge Blasco
jorge.blasco@m103.es
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
104 – Sustenta
Oriol Palou
estructura@coac.net
http://www.sustenta.eu
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com
133 – Vault Zafra
Manuel Fortea
estudio@vaultzafra.com
http://www.vaultzafra.com

Rehabilitació estructural

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
13 – Indus Ingeniria y Arquitectura, SL
Jordi Pedrerol
jpedrerol@indus-eng.com
http://www.indus-eng.com
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
20 – Static Ingeniería, SL
Miquel Rodríguez
static@static-ing.com
http://www.static-ing.com
21 – Cabezas, Góngora y Moreno, SLP
Francisco Cabezas
cyg@cygsl.com
https://www.cgmstructures.com
35 – Blazquez-Guanter
Antoni Blázquez
info@bg-arquitectes.com
http://www.bg-arquitectes.com
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
66 – Oriol Marrón Puigdueta
Oriol Marrón Puigdueta
marronriba@marronriba.com
76 – Estudi m103, SLP
Jorge Blasco
jorge.blasco@m103.es
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
93 – Laureà Mirò
Laureà Miró
laurea@laureamiro@com
http://www.laureamiro.com
97 – Campanyà Vinyeta Aquitectes
Carles Campanyà i Castelltort
cvarq@cvarq.com
http://www.cvarq.com
102 – Calter
Juan Carlos Arroyo
calter@calter.es
http://www.calter.es
104 – Sustenta
Oriol Palou
estructura@coac.net
http://www.sustenta.eu
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
http://www.ereventos.com
121 – Jordi Payola Lahoz
Jordi Payola Lahoz
info@jordipayola.com
www.jordipayola.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
129 – Quantika Arquitectura & Ingeniería
Ricardo Olmo Criado
info@quantika.es
131 – Marcel Cruells Castellet
Marcel Cruells Castellet
marcelcruells@hotmail.com
132 – Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P.
Joan Francesc García Beltrán
jfg@jfgconsultors.com
www.jfgconsultors.com
133 – Vault Zafra
Manuel Fortea
estudio@vaultzafra.com
http://www.vaultzafra.com

Estructures de fàbrica i tàpia

10 – BBG Estructures, recerca i Rehabilitació, SLP
Robert Brufau
bbg@bbg.cat
http://www.bbg.cat
14 – PBX Centre de càlcul
Josep Xercavins
pbx@pbx.cat
http://www.pbx.cat
21 – Cabezas, Góngora y Moreno, SLP
Francisco Cabezas
cyg@cygsl.com
https://www.cgmstructures.com
52 – Josep Baquer Sistach
Josep Baquer Sistach
jbaquer@apabcn.cat
63 – Bis Structures
David Garcia
davidg@bisstructures.com
http://www.bisstructures.com
89 – 2BMFG Arquitectes
Ramon Ferrando
estudi@2bmfg.com
http://www.2bmfg.com
104 – Sustenta
Oriol Palou
estructura@coac.net
http://www.sustenta.eu
107 – Enginyeria Reventós
Manuel Reventós i Rovira
info@ereventos.com
125 – Manuel Martín Vertedor
Manuel Martín Vertedor
mmartin@estructurasparaarquitectos.com
http://www.estructurasparaarquitectos.com
133 – Vault Zafra
Manuel Fortea
estudio@vaultzafra.com
http://www.vaultzafra.com

Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona, 1-3, Edifici Omega S207
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

X