Condicions generals de venda

Objectes i generalitats

ACEWEB és una plataforma web de  comercialització on-line de publicacions oferts per l’ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES (en endevant ACE), amb domicili social a carrer de Jordi Girona 1-3 – 08034 Barcelona i codi d’identificació Fiscal (C.I.F.): G59130427. Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 11.146 de la secció 1a. del Registre de Barcelona.

Les dades de contacte són:  Correu electrònic: tac.beweca@dpd

Les Condicions de Venda següents regulen l’ús del servei comercial del lloc web www.aceweb.cat, d’ara endavant el Lloc Web, que ACE posa a disposició de tots els usuaris d’internet.

Així mateix, les clàusules que s’exposen a continuació, configuren el contracte que tots els Usuaris que accedeixen a aquest lloc web estan obligats a conèixer i acceptar, un cop hagin premut el botó d’acceptació corresponent.

ACE podrà modificar aquestes clàusules contractuals en qualsevol moment, i seran aplicables les vigents en el moment de la contractació de qualsevol producte, per la qual cosa en cas de modificació, no causaran cap efecte retroactiu.

Aquestes Condicions de Venda s’estableixen de conformitat amb el marc legislatiu espanyol, i en particular amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació, la Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, el Codi Civil, i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris.

Registres i acceptació per l’usuari

En registrar-se al lloc web www.aceweb.cat, l’usuari accepta els termes i condicions de venda del mateix, manifestant la comprensió i assumpció dels termes expressats, i queda irrefutablement vinculat per les clàusules vigents.

L’usuari declara voluntàriament la veracitat de les dades introduïdes i accepta la responsabilitat i el compromís que comporta la compra d’un producte a través d’Internet.

Aquests termes i condicions poden ser modificats en qualsevol moment, essent publicats els canvis al nostre lloc web sense avís previ, suposant automàticament la seva acceptació.

En cas de no acceptar aquestes modificacions, haurà de donar-se de baixa al registre de www.aceweb.cat, enviant un correu electrònic a tac.beweca@dpd, indicant que desitja donar-se de baixa al servei.

L’usuari declara ser més gran de 18 anys i amb capacitat legal per establir compromisos contractuals.

Qualsevol incidència produïda per l’incompliment d’alguna clàusula o per la falsedat o error de les dades transmeses per part de l’usuari, eximirà de qualsevol responsabilitat ACE i aquesta companyia quedarà lliure de qualsevol tipus de compensació.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i ACE es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d’emprendre aquelles accions legals que trobi pertinents.

Per al registre d’Usuaris, el lloc Aceweb ofereix un sistema que facilita una clau d’accés personalitzada i una contrasenya, i així facilitar l’accés a les vostres operacions de compra de forma segura i confidencial. L’Usuari podrà modificar-les sempre que les noves no estiguin assignades a altres clients i estiguin disponibles.

Si es presenta algun dubte respecte a aquestes Condicions de Venda, podeu sol·licitar qualsevol aclariment contactant amb el lloc web Aceweb mitjançant les dades de contacte anteriorment exposades.

L’Usuari es compromet a la confidencialitat ia guardar gelosament aquestes dades, i ACE queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de la negligència o ús inadequat per part de l’Usuari.

Política de Preus i Despeses d’Enviament

Els preus que apareixen publicats inclouen l’impost de valor afegit (IVA) vigent i el valor de la compra realitzada serà l’exposat en el moment del tancament de l’operació comercial.

Els lliuraments són en 2-4 dies laborables a la Península Ibèrica i 3-5 dies a les Illes Balears, encara que les dates poden variar en funció del producte, la qual s’indica a cada producte.

Sistema de Compra i Pagament

Per realitzar una compra, l’usuari haurà d’haver registrat les dades mitjançant el formulari corresponent i seguir els passos indicats al lloc web, que són els següents:

  • Seleccioneu el producte.
  • Afegir-ho a la cistella.
  • Verificar la direcció de facturació i enviament de mercaderia.
  • Acceptar el mètode d’enviament i les despeses corresponents.
  • Decidir el mètode de pagament.
  • Comproveu la fitxa de compra amb tots els camps i D’acord.

Després de tot el procés, rebreu automàticament un missatge de confirmació al vostre correu electrònic.

També podreu accedir a les dades de la comanda mitjançant l’enllaç corresponent a la pàgina de fitxa de compra final.

Si per alguna raó tecnològica, no rebeu cap avís de confirmació després de 24 hores de la compra, haureu de posar-vos en contacte amb ACE , enviant un correu a tac.beweca@dpd

L’usuari haurà d’escollir un mètode de pagament per a cada procés de compra. Els mitjans de pagament disponibles són:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Pay-Pal
  • Transferència bancària

Targeta de crèdit o dèbit

L’usuari podrà fer servir les targetes Visa i Mastercard.

La targeta amb què es faci el pagament ha de tenir com a entitat financera emissora un banc o una caixa d’estalvis espanyol o una sucursal o una entitat financera filial d’una entitat financera estrangera amb establiment a Espanya.

L’Usuari haurà de notificar a ACE, mitjançant un correu electrònic dirigit a tac.beweca@dpd sobre qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al Lloc Web, en el menor termini de temps possible, a fi que ACE pugui fer les gestions que consideri pertinents.

Pay-Pal

PayPal és un sistema de pagament que emmagatzema amb seguretat la informació financera i la protegeix amb sistemes d’alta seguretat i de prevenció de frau.

Transferència Bancària

Després de fer la compra, l’Usuari rebrà un correu amb les dades bancàries d’ACE, on poder efectuar l’ingrés corresponent i així culminar el procés de compra. Es donarà validesa al pagament quan hagi estat ingressat al compte d’ACE l’import corresponent, l’efecte del qual serà l’enviament de la mercaderia a l’Usuari.

ACE utilitza els protocols de seguretat propis del comerç electrònic. El procés de pagament bancari funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer).

El servidor estableix una connexió de manera que la informació es transmet de forma xifrada, assegurant que només sigui intel·ligible per a l’ordinador de l’usuari i el del Lloc Web.

D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

Que l’Usuari està comunicant les vostres dades al nostre centre servidor bancari i no a qualsevol altre.

Que entre l’usuari i el centre servidor d’ACE les dades es transmeten xifrades, evitant-ne la possible lectura o manipulació per tercers.

Així mateix, ACE manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l’usuari. Únicament l’entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades com a gestió dels pagaments i cobraments.

Si per qualsevol circumstància aliena a la voluntat d’ACE, el pagament resultés rebutjat pel servidor segur de l’entitat bancària, la comanda no seria cursada i l’usuari seria informat de tal circumstància.

Terminis de lliurament

El termini de lliurament preestablert per a cada producte respon a la seva disponibilitat, i no sempre és igual per tots.

Aceweb tractarà que els terminis de lliurament siguin respectats, i en cas de retard, donarà avís pertinent al client perquè pugui prendre la decisió que considerés oportuna, arribant a la cancel·lació de la comanda si així ho desitja.

El termini de lliurament estarà indicat a la fitxa de cada producte, i l’enviament es farà efectiu en cas de pagament amb targeta o Pay-pal, quan el pagament s’hagi confirmat.

Si el pagament es fa mitjançant transferència bancària, els dies de lliurament es comptaran a partir de l’abonament de l’import.

Enviaments, devolucions i reclamacions

L’enviament del producte s’efectuarà a l’adreça indicada pel client en el moment de la compra i no podrà ser modificada tan aviat com hagi sortit del magatzem corresponent.

Tots els productes es lliuraran al pis o local indicats, sempre que l’accés es pugui fer mitjançant ascensor o escales, especialment per als bonys de gran dimensió o pes.

En cas que aquest accés sigui dificultós i requereixi una actuació especial, el client haurà de contractar pel seu compte un servei de substitució, no inclòs a Aceweb.

El telèfon de contacte facilitat per l’usuari podrà ser utilitzat per l’operador logístic per harmonitzar la gestió de lliurament de la mercaderia amb l’usuari.

Per això, haureu de contractar els serveis d’instal·lació d’un professional abonant el cost directament al professional escollit pel client.

Durant el termini de 14 dies naturals, a partir de la recepció del producte adquirit, el comprador, en el rol d’usuari o consumidor, té dret al desistiment, podent tornar la mercaderia adquirida, no tenint obligació de justificar la devolució i ni ser objecte de cap penalització per aquest concepte.

No s’acceptaran devolucions de productes fets malbé i/o deteriorats per l’usuari. S’han de tornar al seu embalatge original, ja que en cas contrari, els productes poden patir una depreciació. Recordeu comprovar que els productes s’ajusten a les vostres necessitats abans d’utilitzar-los.

ACE aconsella al consumidor revisar la comanda immediatament a la recepció, comprovar que ha arribat al seu destí en perfectes condicions, i no acceptar cap comanda que estigui deteriorada.

Si després d’obrir l’embalatge s’observa qualsevol trencament o desperfecte, s’ha de comunicar com més aviat millor la incidència, indicant el desperfecte o trencament observat, i si hi ha possibilitat, fer fotografies instantànies. Si el desperfecte és a causa del transport, l’assegurança només cobreix les 24 hores següents a la recepció del producte, agrairíem que el consumidor i l’usuari ens informés abans de finalitzar aquest termini.

No s’acceptaran devolucions de productes fets malbé i/o deteriorats per l’usuari.

L’empresa de transport es posarà en contacte amb l’usuari per avisar el dia i l’horari de la retirada del producte. L’usuari haurà de responsabilitzar-se de la qualitat de l’embalatge, per això ACE podrà rebutjar una devolució si el producte arribés deteriorat al lloc de recepció.

Garanties

Es respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament. Alguns productes tenen una garantia superior, oferta de forma promocional pel fabricant.

En cas de producte defectuós o de mal funcionament, es procedirà a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

Competència Judicial

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.