Eines de cálcul de geometria estructural

El soci emèrit Josep M. Genescà Ramon ha cedit a l’ACE unes aplicacions per compartir amb tots nosaltres, també s’adjunta un vídeo explicatiu de cada un d’ells.

Per tal d’accedir als continguts és necessari que ens faciliti la seva subscripció a la newsletter abans d’iniciar la descàrrega dels arxius editables.

1 Polígon funicular

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 1.1 i 1.1.1 Polígon funicular. Josep M. Genescà R
  2:25
 • 1.2 Polígon funicular. Per dos punts. Tres mètodes. Josep M. Genescà R
  4:50
 • 1.3 Polígon funicular. Per tres punts. Tres mètodes. Josep M. Genescà R
  4:07
 • 1.4 Polígon funicular. Generació de formes1. Josep M. Genescà R
  4:04
 • 1.5 Polígon funicular. Generació de formes2. Josep M. Genescà R
  3:50
 • 1.6 Polígon funicular. Generació de formes3. Josep M. Genescà R
  3:32
 • 1.7 Polígon funicular. Generació de formes4. Josep M. Genescà R
  3:33
 • 1.8 Polígon funicular. Generació de formes5. Josep M. Genescà R
  2:42
 • 1.9 Polígon funicular. Corba funicular. Josep M. Genescà R
  6:42
 • 1.10 Polígon funicular. General. Josep M. Genescà R
  3:11
 • 1.10.1 Polígon funicular. Josep M. Genescà R
  1:34

2 Inèrcia

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 2.1 Baricentre. Plantilla. Josep M. Genescà R
  :0
 • 2.1.1 Baricentre. Exemple. Josep M. Genescà R
  :0
 • 2.2 Inèrcia. Rectangles. Plantilla. Josep M. Genescà R
  4:52
 • 2.2.1 Inèrcia. Rectangles. Exemple. Josep M. Genescà R
  3:04
 • 2.2.2 Inèrcia. Rectangles. Exemple. Josep M. Genescà R
  1:46
 • 2.3 Inèrcia. Rectangles. Mètode Mohr-Culmann. Josep M. Genescà R
  2:04
 • 2.3.1 Inèrcia. Rectangles. Mètode Mohr Culmann. Exemple
  3:28
 • 2.4 Inèrcia. Quadrilàters. Josep M. Genescà R
  3:28
 • 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.3 Inèrcia. Quadrilàters. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:48
 • 2.5 Moment estàtic. Quadrilàters. Plantilla. Josep M. Genescà R
  1:53
 • 2.6 Moment estàtic. Polígon funicular. Plantilla. Josep M. Genescà R
  3:42
 • 2.7, 2.7.1 i 2.7.2 Inèrcia. Figures. Mètode Nehls. Josep M. Genescà R
  7:08

3 Cercle de Mohr

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 3.1 Mohr Lamé. Josep M. Genescà R
  1:45
 • 3.2 Mohr-Weyrauch. Josep M. Genescà R
  1:41
 • 3.3 El·lipsoide de Lamè. Josep M. Genescà R
  1:42
 • 3.4 Cercle-El·lipse. Josep M. Genescà R
  2:37
 • 3.5 Inèrcies. Plantilla. Josep M. Genescà R
  5:24
 • 3.5.1 i 3.5.2 Inèrcies. Exemples. Josep M. Genescà R
  2:34
 • 3.6 Fibra neutra. Eixos qualssevol. Josep M. Genescà R
  2:59
 • 3.7 Fibra neutra. Nucli central. Eixos principals. Josep M. Genescà R
  3:27

4 Biga

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 4.1 Biga. Doblement recolzada. Josep M. Genescà R
  5:39
 • 4.2 Biga. Contínua. 5 trams. Josep M. Genescà R
  8:09
 • 4.2.2 Biga. Contínua. Línies d’influència. Exemple anecdòtic. Josep M. Genescà R
  2:04
 • 4.3 Cantilever. Josep M. Genescà R
  3:50
 • 4.4 Càrregues vinculades. Josep M. Genescà R
  2:56
 • 4.5 Biga. Directriu corba. Mètode1. Plantilla. Josep M. Genescà R
  5:40
 • 4.5.1 i 4.5.2 Biga. Directriu corba. Mètode1. Exemple. Josep M. Genescà R
  4:10
 • 4.6 Biga. Directriu corba. Mètode2. Josep M. Genescà R
  6:54
 • 4.7 Biga. Doblement recolzada. Línies (tangents) isostàtiques. Josep M. Genescà R
  4:35
 • 4.8 Biga. Voladís. Línies (tangents) isostàtiques. Josep M. Genescà R
  4:02
 • 4.9 Biga. Voladís. Josep M. Genescà R
  7:30
 • 4.10 Biga. Doblement recolzada. Tren de càrregues. Línies d’influència. Envolt. Josep M. Genescà R
  4:16
 • 4.11 Biga. Voladís atirantat. Josep M. Genescà R
  6:40
 • 4.12 Biga trencada (esglaó). Josep M. Genescà R
  4:26

5 Arc

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 5.1 Arc. Concrecionat. A Josep M. Genescà R
  7:25
 • 5.1.1 i 5.1.1.1 Arc. Concrecionat. Exemple. A. Josep M. Genescà R
  2:52
 • 5.2 Arcbotant. Plantilla. Josep M. Genescà R
  9:39
 • 5.2.1 Arcbotant. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:33
 • 5.3 Arc. De mig punt. Continu. Moments flectors. Josep M. Genescà R
  3:08
 • 5.4 Arc. Amb dovelles. Plantilla. Josep M. Genescà R
  8:41
 • 5.4.1 Arc. Amb dovelles. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:42
 • 5.5 Arc. Identificació. Plantilla. Josep M. Genescà R
  3:57
 • 5.5.1 Arc. Identificació. Exemple. El·lipse. Plantilla. Josep M. Genescà R
  4:46
 • 5.5.1.1 i 5.5.2 Arc. Identificació. El·lipse i Hipèrbola. Josep M. Genescà R
  4:46
 • 5.6 Arc. Pla. Josep M. Genescà R
  6:03
 • 5.6.1 i 5.6.2 Arc. Pla. Exemple. Josep M. Genescà R
  5:03
 • 5.7 Arc. Dues articulacions. Josep M. Genescà R
  6:50
 • 5.7.1 Arc. Dues articulacions. Exemple. Josep M. Genescà R
  1:48
 • 5.8 Arc. Dues articulacions. Posttesat. Josep M. Genescà R
  14:35
 • 5.8.1 i 5.8.2 Arc. Dues articulacions. Posttesat. Exemple. Josep M. Genescà R
  3:11
 • 5.9 Arc. Tipologia. Josep M. Genescà R
  5:28
 • 5.10 Arc. Tres articulacions. Plantilla. Josep M. Genescà R
  6:48
 • 5.10.1 Arc. Tres articulacions. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:03
 • 5.11 Arc. En voladís. Continu. Moments flectors. Josep M. Genescà R
  3:37
 • 5.12 Arc. Concrecionat. B. Josep M. Genescà R
  7:56
 • 5.12.1 Arc. Concrecionat. Exemple. B. Josep M. Genescà R
  2:11
 • 5.13 Arc. Concrecionat. Lesions. Plantilla. Josep M. Genescà R
  11:37
 • 5.13.1 Arc. Concrecionat. Lesions. Exemple. Josep M. Genescà R
  3:36
 • 5.14 Arc. Perpany. Concrecionat. Lesions. Plantilla. Josep M. Genescà R
  10:11
 • 5.14.1 Arc. Perpany. Concrecionat. Lesions. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:19
 • 5.15 Arc. Catenària. Josep M. Genescà R
  7:39

6 Cúpula

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 6.1, 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 Cúpula. Schwedler. Josep M. Genescà R
  4:32
 • 6.2 Cúpula. Concrecionada. Plantilla. Josep M. Genescà R
  6:19
 • 6.2.1 Cúpula. Concrecionada. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:42
 • 6.3 Cúpula. Colegiata de Zafra. Josep M. Genescà R
  2:29

7 Xemeneia

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 7.1 Xemeneia. Maó. Josep M. Genescà R
  5:34
 • 7.1 Xemeneia. Maó. Josep M. Genescà R
  5:34
 • 7.2 Xemeneia. Diagrames. Josep M. Genescà R
  5:23
 • 7.2.1 Xemeneia. Diagrames. Exemple. Josep M. Genescà R
  1:24
 • 7.3 Xemeneia. Maó. Base hexagonal. Josep M. Genescà R
  6:14

8 Mur de contenció

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de vídeos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 8.1 i 8.2 Mur de contenció. En mènsula. Mètode1. Josep M. Genescà R
  7:25
 • 8.3 Mur de contenció. En mènsula. Mètode2. Coulomb. Josep M. Genescà R
  3:54
 • 8.4 Mur. Cercle de trencament. Josep M. Genescà R
  :0
 • 8.5 Pantalla. Corba de trencament. Josep M. Genescà R
  8:41
 • 8.6 i 8.6.1 Estabilització talús. Vinculació cercle i perfil. Josep M. Genescà R
  6:24
 • 8.7 Empenta amb cohesió. Josep M. Genescà R
  3:25
 • 8.8 i 8.8.1 Estabilització talús. No vinculació cercle i perfil. Josep M. Genescà R
  4:58

9 Reciprocitat

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 9.1 Monge. Reciprocitat polar. Josep M. Genescà R
  1:29
 • 9.2 Reciprocitat. Figures simples. Josep M. Genescà R
  2:32
 • 9.3 Reciprocitat. Rankine. Josep M. Genescà R
  3:50
 • 9.4 Reciprocitat. Rankine. Josep M. Genescà R
  4:21
 • 9.5 Reciprocitat. Cremona. Josep M. Genescà R
  4:52
 • 9.6 Reciprocitat. Cremona. Josep M. Genescà R
  4:20
 • 9.7 Reciprocitat. Cremona. Teòric. Josep M. Genescà R
  6:50
 • 9.8 Malles recíproques 3D. Plantilla. Josep M. Genescà R
  11:30
 • 9.8.1 Malles recíproques 3D. Exemple. Cúpula. Josep M. Genescà R
  2:11

10 Reticulars

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 10.1 Pòrtics articulats. Josep M. Genescà R
  1:43
 • 10.2 Estructura elemental. Josep M. Genescà R
  2:51
 • 10.3 Marquesina. Deformacions. Josep M. Genescà R
  3:28
 • 10.4 Cremona. Plantilla. Josep M. Genescà R
  4:23
 • 10.4.1 Cremona. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:23
 • 10.5 Cremona Williot. Plantilla. Josep M. Genescà R
  5:29
 • 10.5.1 Cremona Williot. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:03
 • 10.6 Trípode. Josep M. Genescà R
  1:52
 • 10.7 Cosinus directors. Josep M. Genescà R
  1:33
 • 10.8 Estructura de barres d’igual tensió1. Josep M. Genescà R
  6:46
 • 10.9 Estructura de barres d’igual tensió2. Josep M. Genescà R
  6:08
 • 10.10 Pont penjant. A. Josep M. Genescà R
  6:26
 • 10.11 Estructura atirantada. Josep M. Genescà R
  5:43
 • 10.12 Excepcions en els mecanismes. Josep M. Genescà R
  6:25
 • 10.13 Culmann. Plantilla. Josep M. Genescà R
  6:35
 • 10.13.1 Culmann. Exemple. Josep M. Genescà R
  1:30
 • 10.14 Marquesina hiperestàtica. Un exercici d'equilibri. Josep M. Genescà R
  8:31
 • 10.15 Tres barres hiperestàtiques. Josep M. Genescà R
  3:20
 • 10.16 Marquesina hiperestàtica. Josep M. Genescà R
  7:54
 • 10.17 Pont penjant. B. Josep M. Genescà R
  4:13

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.