Eines de cálcul de geometria estructural

El soci emèrit Josep M. Genescà Ramon ha cedit a l’ACE unes aplicacions per compartir amb tots nosaltres, també s’adjunta un vídeo explicatiu de cada un d’ells.

Per tal d’accedir als continguts és necessari que ens faciliti la seva subscripció a la newsletter abans d’iniciar la descàrrega dels arxius editables.

11 Objectes estructurals

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 11.1, 11.1.1, 11.1.1.1 i 11.1.2 Pre-dimensionat d’un pòrtic simple de formigó. Josep M. Genescà R
  10:17
 • 11.2 Placa circular. Josep M. Genescà R
  3:02
 • 11.3 Canonada. Josep M. Genescà R
  9:17
 • 11.4 Fonamentació. Josep M. Genescà R
  5:21
 • 11.5 Nucli central. Tensions. Josep M. Genescà R
  2:17
 • 11.6 Pressions fons sitja. Josep M. Genescà R
  2:07
 • 11.7 i 11.8 Sòlid pla desequilibrat i equilibrat. Josep M. Genescà R
  3:52
 • 11.9 Forjat unidireccional. Josep M. Genescà R
  13:02
 • 11.9.1 i 11.9.2 Forjat unidireccional. Exemple. Ceràmica i formigó armat. Josep M. Genescà R
  7:14
 • 11.10 Sòlid d'igual resistència. Josep M. Genescà R
  2:53
 • 11.11 Escala. Josep M. Genescà R
  2:39
 • 11.12 Polígons funiculars encadenats. Josep M. Genescà R
  9:46
 • 11.13 Ressort. Josep M. Genescà R
  2:47
 • 11.14 Llosa de fonamentació. Excentricitat. Josep M. Genescà R
  3:31
 • 11.15 Ballesta. Josep M. Genescà R
  2:43
 • 11.16 Equilibri de semicercles. Josep M. Genescà R
  3:42
 • 11.17 Semicercle en pla inclinat. Josep M. Genescà R
  2:43
 • 11.18 Comporta. Josep M. Genescà R
  4:11
 • 11.18 Comporta. Josep M. Genescà R
  4:11
 • 11.20 Objecte equilibrat-desequilibrat. Josep M. Genescà R
  3:06
 • 11.21 Pòrtic simple. Josep M. Genescà R
  6:44
 • 11.22 Tram aïllat d'un pòrtic hiperestàtic. Josep M. Genescà R
  5:57
 • 11.23 Fonamentació excèntrica. Biga centradora. Josep M. Genescà R
  6:23
 • 11.24 Fonamentació doblement excèntrica. Bigues centradores. Josep M. Genescà R
  9:25
 • 11.25 NRE AEOR-93 Sobrecàrregues reals. Plantilla. Josep M. Genescà R
  7:45
 • 11.25.1 NRE AEOR-93 Sobrecàrregues reals. Exemple. Josep M. Genescà R
  7:55
 • 11.26 Composició moments. Vectors associats 3D. Josep M. Genescà R
  3:34
 • 11.27 Suport. Base el·líptica. Josep M. Genescà R
  6:16
 • 11.27.1 Suport. Base el·líptica. Exemple. Josep M. Genescà R
  3:17
 • 11.28 Suport. Base poligonal. Josep M. Genescà R
  :0
 • 11.29 Contrafort. Josep M. Genescà R
  5:33
 • 11.30 Acceleració centrípeta. Josep M. Genescà R
  3:55
 • 11.31 Base metàl·lica. Mòdul resistent. Josep M. Genescà R
  4:27
 • 11.32 Encavallada. Temperatura. Josep M. Genescà R
  6:24
 • 11.33 La casa de cós al Maresme. Josep M. Genescà R
  12:09
 • 11.34 Robert Maillart. Chiasso Shed. Josep M. Genescà R
  10:07
 • 11.35 Paret. Distribució tensions. Josep M. Genescà R
  6:01
 • 11.36 Cable parabòlic. Josep M. Genescà R
  3:42
 • 11.37 Roda amb forces. Josep M. Genescà R
  3:14
 • 11.38 Els triangles de Stevin. Josep M. Genescà R
  7:52
 • 11.39 Escala helicoïdal. Càlcul. Josep M. Genescà R
  10:46

12 Formigó armat

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 12.1 Formigó armat. Dominis de deformació. Josep M. Genescà R
  2:22
 • 12.2 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica. Josep M. Genescà R
  10:19
 • 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 i 12.2.4 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica. Josep M. Genescà R
  4:51
 • 12.3 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Plantilla. Josep M. Genescà R
  10:50
 • 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3 i 12.3.4 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Josep M. Genescà R
  5:22
 • 12.4 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Plantilla. Plantilla. Josep M. Genescà R
  6:33
 • 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 i 12.4.4 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Exemple. Josep M. Genescà R
  4:02

13 Inclassificables

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 13.1 Polígons i forces. Josep M. Genescà R
  3:29
 • 13.2 Coixinet. Josep M. Genescà R
  3:32
 • 13.3 Propietats mecàniques del triangle. Josep M. Genescà R
  2:03
 • 13.4 Mòbil. Josep M. Genescà R
  2:28
 • 13.5, 13.5.1, 13.5.2 i 13.5.3 Gràfic exemples. Josep M. Genescà R
  5:10
 • 13.6 Recta d'acció de Culmann. Josep M. Genescà R
  1:57
 • 13.7 Composició arquitectònica1. Josep M. Genescà R
  2:53
 • 13.8 Segment parabòlic. Àrea i cdg. Josep M. Genescà R
  1:51
 • 13.9 Composició arquitectònica2. Josep M. Genescà R
  2:10
 • 13.10 Pla inclinat amb fregament. Josep M. Genescà R
  5:06
 • 13.11 Perfil. 100 punts. Josep M. Genescà R
  2:48
 • 13.12 Engranatge. Josep M. Genescà R
  2:19
 • 13.13 Arbre 3D. Stuttgart. Plantilla. Josep M. Genescà R
  11:42
 • 13.13.1 Arbre 3D. Stuttgart. Exemple. Josep M. Genescà R
  2:41
 • 13.14 i 13.14.1 Perspectògraf. Josep M. Genescà R
  3:52
 • 13.15 Perspectives. Tipologia. Josep M. Genescà R
  4:06
 • 13.16 i 13.16.1 Voronoi. Josep M. Genescà R
  6:53
 • 13.17 Escala helicoïdal. Josep M. Genescà R
  6:04
 • 13.18 Esferes. Col·lisió elàstica. Josep M. Genescà R
  4:54
 • 13.19 Donald Judd. Recreació1. Josep M. Genescà R
  1:05
 • 13.20 Donald Judd. Recreació2. Josep M. Genescà R
  1:35
 • 13.21 Donald Judd. Recreació3. Josep M. Genescà R
  1:39
 • 13.22 Tir parabòlic. Josep M. Genescà R
  2:46
 • 13.23 Politges amb fregament. Josep M. Genescà R
  4:59

14 Distribució radial de tensions

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 14.1 Canonada. Josep M. Genescà R
  2:17
 • 14.2 Corró. Josep M. Genescà R
  3:03
 • 14.3 Bulb de pressions. Josep M. Genescà R
  1:55
 • 14.4 Placa. Una força aïllada. Josep M. Genescà R
  2:59
 • 14.5 Placa. Diverses forces aïllades. Josep M. Genescà R
  1:38
 • 14.6 Placa. Càrrega uniformement repartida. Josep M. Genescà R
  1:36
 • 14.7 Falca. Josep M. Genescà R
  1:42

15 Regions D. Bieles i tirants

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 15.1 Mènsula curta. Josep M. Genescà R
  5:25
 • 15.2 Biga simplement recolzada. Gran cantell. Josep M. Genescà R
  7:44
 • 15.3 Biga contínua. Gran cantell. Josep M. Genescà R
  6:44
 • 15.4 Fonamentació. Rígida. Josep M. Genescà R
  7:36
 • 15.5 Capçal per a dos pilons. Rígid. Josep M. Genescà R
  8:50
 • 15.6 Capçal per a tres pilons. Rígid. Josep M. Genescà R
  9:07
 • 15.7 Capçal per a quatre pilons. Rígid. Josep M. Genescà R
  9:30
 • 15.8 Càrrega concentrada sobre massís. Josep M. Genescà R
  8:12
 • 15.9 Buit en parament. Josep M. Genescà R
  6:37

16 Qüestions eòliques

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 16.1 Vent. Superfície plana. Josep M. Genescà R
  2:06
 • 16.2 Vent. Cilindre. Eix horitzontal. Josep M. Genescà R
  3:08
 • 16.3 Vent. Cilindre. Eix vertical. Josep M. Genescà R
  3:04
 • 16.4 Vent. Prisma base hexagonal i octogonal. Eix vertical. Josep M. Genescà R
  :0
 • 16.5 Vent. Con i semiesfera. Josep M. Genescà R
  3:46

17 Mecanismes

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 17.1 Grashof. Quatre barres. Josep M. Genescà R
  2:52
 • 17.2 Watt. Quatre barres. Josep M. Genescà R
  2:33
 • 17.3 Roberts. Quatre barres. Josep M. Genescà R
  2:12
 • 17.4 Chebyshov. Quatre barres. Josep M. Genescà R
  2:02
 • 17.5 Hoeken. Tres barres. Josep M. Genescà R
  1:53
 • 17.6 Quatre barres. Josep M. Genescà R
  1:42
 • 17.7 Yates. Tres barres. Josep M. Genescà R
  1:46

18 Superficies reglades

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 18.1 Hipèrbola d'un full. A. Josep M. Genescà R
  :0
 • 18.2 Hipèrbola d'un full. B. Josep M. Genescà R
  1:35
 • 18.3, 18.4 i 18.5 Dues i tres directrius i en sèrie. General. Josep M. Genescà R
  7:22
 • 18.6 Con el·líptic i 18.7 Paraboloide hiperbòlic. Cas particular. Josep M. Genescà R
  3:07
 • 18.8 i 18.8.1 Superfície de revolució. Josep M. Genescà R
  3:13
 • 18.9 Cortina. Josep M. Genescà R
  1:49

19 Equilibri d'esferes en el pla​

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 19.1 1 esfera. 1 pla. Josep M. Genescà R
  2:49
 • 19.2 1 esfera. 2 plans. A. Josep M. Genescà R
  1:58
 • 19.3 2 esferes. 2 plans. A. Josep M. Genescà R
  7:54
 • 19.4 2 esferes. 2 plans. B. Josep M. Genescà R
  3:03
 • 19.5 2 esferes. 3 plans. Josep M. Genescà R
  2:41
 • 19.6 3 esferes. 3 plans. Josep M. Genescà R
  3:25
 • 19.7 9 esferes. 2 plans. Josep M. Genescà R
  3:12
 • 19.8 1 esfera. 2 plans. B. Josep M. Genescà R
  4:37

20 Topografia

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:
Contingut de l'acordií
 • 20.1.1 Distància A-B. A inaccessible. Tres mètodes. Josep M. Genescà R
  2:26
 • 20.1.2 Distància A-B. A i B inaccessibles. Josep M. Genescà R
  1:22
 • 20.1.3 Coordenades d'A en funció de les d'O. Josep M. Genescà R
  1:06
 • 20.1.4 Perllongar una alineació a través d'un obstacle. Josep M. Genescà R
  1:14
 • 20.2.1 Alçada A-B. A i B accessibles. Josep M. Genescà R
  1:18
 • 20.2.2 Alçada A-B. B inaccessible. Josep M. Genescà R
  2:50

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.