• Inici
  • Enllaços d’interès sobre la COVID-19 de l’Associació

Enllaços d’interès sobre la COVID-19 de l’Associació

L’Associació de Consultors d’Estructures no és aliena a la situació extraordinària que estem vivint a causa de la pandèmia del COVID-19, la qual malauradament ens està afectant en molts sentits, començant pel que concerneix a la nostra salut i terminant per la nostra activitat laboral i rendiment econòmic.

Sempre amb l’ànim de vetllar per impulsar solucions creatives, segures i econòmiques en favor de l’exercici de la professió del consultor d’estructures i amb l’objectiu concret en aquest cas de facilitar tota la informació possible als associats relacionada amb la situació extraordinària que estem vivint, posem a la vostra disposició un llistat d’enllaços d’interès. L’objectiu és mantenir-vos informats de l’actualitat i de com afecta a la professió i, alhora, facilitar-vos recursos que us puguin resultar d’utilitat en aquest difícils moments.

Els llistat s’anirà actualitzant de manera periòdica. Si teniu consultes al respecte, no dubteu en contactar-nos. Seguim treballant al vostre costat, però des de casa #LACEEsQuedaACasa.

Enllaços d’interès

Normativa General COVID-19

[BOE] Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació | Sobre els Expedients de Regulació Temporal de feina (ERTE) – BOE.
Accedir al document.

Consideracions sobre l’Ordre SND/385/2020 la qual amplia els suposats de realització d’obres d’intervenció en edificis existents – Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
Descarregar el document.

[BOE] El Govern permet l’execució d’obres de construcció en edificis amb veïns i en cases buides limitant el contacte – Ordre SND/385/2020 de 2 de maig.
Descarregar el document.

[BOE] Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d’abril, mitjançant el qual s’estén el termini per a la presentació i el pagament de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries a Hisenda. Moratòria fins al 20 de maig.
Descarregar el document.

[DOGC] Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).
Descarregar el document.

[BOE] Reial Decret-Llei 11/20, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a les conseqüències del COVID-19.
Descarregar el document.

[BOE] Reial Decret-Llei 9/20, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit laboral per fer front a les conseqüències del COVID-19.
Descarregar el document.

[BOE] Ordre SND/307/220, de 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el lloc de feina.
Descarregar el document.

Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual s’especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les que interactuen en els centres de treball.
Descarregar el document.

[DOGC] Decret-Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
Descarregar el document.

[DOGC] Decret-Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
Descarregar el document.

[BOE] Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Accedir al document.

[BOE] Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer respondre a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Accedir al document.

[BOE] Reial Decret-Llei, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Accedir al document.

Ajuts i recursos per treballadors autònoms i empreses i Tributació

[BOE] Característiques del primer tram de la línia de préstecs ICO per aempreses i autònoms amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics del Covid-19 (BOE- 26/3).
Accedir al document.

[BOE] Característiques del segon tram de la línia de préstecs ICO aprovada pel Real Decret-Llei 8/2020 (BOE – 11/04).
Accedir al document.

Recull i actualització de mesures tributàries en relació al COVID-19 – Agenda Tributària.
Accedir a l’enllaç.

Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini fins el 20 de maig per a la presentació i el pagament de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries
Descarregar el document.

Finançament, subvencions i bonificacions – Línies especials de crèdit ICO per a pimes i autònoms.
Accedir a l’enllaç.

Prestació extraordinària per a les persones autònomes que cessin activitat – [BOE] Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Accedir a l’enllaç.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel COVID-19.
Accedir a l’enllaç.

Moratòria en el pagament d’hipoteques del negoci per a empreses i autònoms.
Accedir a l’enllaç.

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del COVID-19 – Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Descarregar el document.

Empreses: mesures de suport pel manteniment de l’ocupació – Servei d’Ocupació de Catalunya.
Descarregar el document.

Expedients de regulació d’ocupació – Preguntes més freqüents (Gencat).
Accedir a l’enllaç.

Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del COVID-19 – PIMEC.
Accedir a l’enllaç.

Patronals, sindicats i Govern actualitzen el document de recomanacions per a les empreses davant del COVID-19 – PIMEC.
Accedir a l’enllaç.

Ajuts i serveis per a l’empresa a Catalunya / Ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya – ACCIÓ.
Accedir a l’enllaç.

Avalis Liquiditat – Institut Català de Finances.
Accedir a l’enllaç.

Seguretat Laboral i Construcció – COVID-19

Recomanacions per a la represa paulatina de la feina i l’ús dels tests microbiològics – Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Descarregar el document.

Preguntes freqüents sobre neteja i desinfecció d’espais – Institut de Seguretat i Salut de Treball.
Descarregar el document.

Actualitat laboral i recursos sobre la crisi del Coronvarius – Directori de notícies (CEF. Laboral Social).
Accedir a l’enllaç.

Preguntes freqüents sobre la represa de les obres de construcció a partir del 14 d’abril – Col·legi d’Aparelladors de Barcelona
Accedir a l’enllaç.

Suspensió parcial d’obres i pautes d’actuació en la represa dels treballs – COAC.
Accedir a l’enllaç.

Reglaments, regulacions i altres recursos en relació a l’emergència del COVID-19 – Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE).
Accedir a l’enllaç.

Guia d’actuació en matèria preventiva per causa del COVID-19 a les obres de construcció – Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE).
Descarregar el document.

Recomanacions de seguretat i salut en obres de construcció com a conseqüència de la crisis sanitària causada pel COVID-19 – CSCAE i CGATE.
Accedir a l’enllaç.

Protocols de Seguretat i salut en obres davant el COVID-19 – COAC.
Accedir a l’enllaç.

[BOE] Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Accedir al document.

Recomanacions per a empreses i persones treballadores del Consell de Relacions Laborals – Preguntes freqüents sobre Seguretat laboral i Relacions Laborals (Gencat).
Accedir a l’enllaç.

[BOE] Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, la qual assenta les bases de la protecció dels treballadors.
Accedir al document.

Habitatge – COVID-19

[BOE] Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, se substitueix i es modifiquen els programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, en compliment amb allò que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
Descarregar el document.

Nota informativa moratòria hipotecària – Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Accedir a l’enllaç.

Preguntes Freqüents sobre la moratòria hipotecària – Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Accedir a l’enllaç.

Dubtes i solucions sobre la moratòria d’hipoteques – “Hay Derecho” Expansión.
Accedir a l’enllaç.

Nota informativa sobre la moratòria en el pagament del lloguer a tots els habitatges i locals comercials del parc de la Generalitat a causa de la pandèmia del COVID-19.
Accedir a l’enllaç.

Avís suspensió dels procediments judicials que impliquen desnonaments i llançaments.
Accedir a l’enllaç.

Nota sobre la vigència del termini de caducitat de les resolucions dels expedients de tanteig i retracte.
Accedir a l’enllaç.

Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes de l’estat d’alarma i confinament pel COVID-19.
Accedir a l’enllaç.

Salut – COVID-19

Pla per a la transició cap a una nova normalitat – Respostes a preguntes freqüents (Ministeri de Sanitat).
Descarregar el document.

Cronograma orientatiu sobre les fases de la desescalada (Ministeri de Sanitat).
Descarregar el document.

Recomanacions sanitàries i de Salut Pública – Informació oficial del Ministeri de Sanitat dirigida als professionals sanitaris i a la ciutadania en relació a recomanacions sanitàries i de salut pública – Govern d’Espanya.
Accedir a l’enllaç.

Web per ajudar a la ciutadania en la gestió i la millora de la salut emocional davant la pandèmia.
Accedir a l’enllaç.

Atenció no presencial amb el sistema sanitari mitjançant l’espai digital La Meva Salut.
Accedir a l’enllaç.

Seguiment i vigilància dels símptomes a través de l’aplicació STOP COVID19 CAT.
Accedir a l’enllaç.

Informació per a la ciutadania – Canal Salut GENCAT.
Accedir a l’enllaç.

Informació per a professionals – Canal Salut GENCAT.
Accedir a l’enllaç.

Última hora – Web de la Organització Mundial de la Salut.
Accedir a l’enllaç.

Preguntes i Respostes sobre el COVID-19 – Organització Mundial de la Salut.
Accedir a l’enllaç.

Informació d’interès – COVID-19

Guia visual de la desescalada: dates, fases i totes les claus de la tornada a la normalitat (El País).
Accedir a l’enllaç.

Normes de seguretat per a l’ús dels mitjans de transport – Ordre TMA/384/2020.
Accedir a l’enllaç.

Guia General de mesures preventives davant el COVID-19.
Accedir a l’enllaç.

Pla per a la transició cap a una nova normalitat – ASEMON Consultors Laborals.
Acceder al enlace.

Calendari amb les fases de la Desescalada
Accedir a l’enllaç.

Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona, 1-3, Edifici Omega S207
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

X