Reforç estructural de forjat amb els sistemes certificats de Kerakoll

Kerakoll, empresa a l’avantguarda al mon del reforç estructural, proposa dues solucions diferents per a conferir a un forjat d’una major resistència a flexió.

ELS SISTEMES CERTIFICATS DE KERAKOLL PER AL REFORÇ DE FORJATS

L’actuació es pot realitzar mitjançant una intervenció per l’ex­tradós a baixa espessor (de 15 a 40 mm) amb l’aplicació del sistema de fibra curta GeoLite FRC, compost per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber. L’altra alternativa és actuar per l’intradós, mitjançant els sistemes de fibra llarga, compostos per GeoLite & GeoSteel G (Sistema GeoSteel SRG) o els compostos per GeoLite Gel & GeoSteel G (Sistema GeoSteel SRP).

REFORÇ PER L’EXTRADÓS DE FORJAT AMB SISTEMA DE FIBRA CURTA GEOLITE FRC DE KERAKOLL

GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber és un material compost d’ele­vades prestacions. El morter mineral, GeoLite Magma Xenon, s’ha dissenyat per a obtenir les màximes prestacions en combinació amb Steel Fiber, fibres específiques d’acer d’altes prestacions, d’ús estructural. D’aquesta manera, es crea un armat tridimensio­nal, repartit homogèniament, a tota l’espessor del reforç, que adequadament connectat a les estructures verticals, duu a terme la funció de pla rígid per redistribuir les accions sísmiques.

LA INNOVADORA EXPERIMENTACIÓ AMB EL SISTEMA GEOLITE FRC

En col·laboració amb la Università degli studi di Bergamo s’ha rea­litzat una campanya experimental sobre forjat amb revoltó ce­ràmic per a quantificar l’increment de les prestacions a flexió mitjançant l’aplicació de GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber per l’extradós en absència de l’ús de connectors.

Els forjats testats presenten una llum de 4,5 m i una lon­gitud d’1 m, constituïts per revoltons ceràmics de dimensions 38 3 16 3 25 cm, formigó C12/15 i dues barres d’armadura a l’in­tradós de 10 mm de diàmetre de classe B450C amb capa de compressió de 4 cm sense armar.

Els reforços realitzats son els següents:

  1. NR. Mostra sense reforçar.
  2. R2. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, constituïda per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber de 2 cm d’espessor.
  3. R3. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, constituïda per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber de 3 cm d’espessor.
  4. R4. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, constituïda per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber de 4 cm d’espessor.
  5. RT. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, constituïda per morter fluid d’elevades prestacions i malla electrosoldada de 8 mm de diàmetre, de llum de ma­lla de 10 cm, ancorada al suport. Espessor total realitzada de 4 cm.

Sobre els forjats s’ha realitzat un assaig a flexió a 4 punts en control de la fletxa, obtenint els resultats aportats en el gràfic.

D’aquests resultats, s’evidència que, amb la realització del reforç FRC (GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber) de 2 cm d’espessor (2_R2), s’obté una reducció de la deformació amb un increment de la capacitat portant a flexió del forjat. Al augmentar l’espessor, es milloren les prestacions anteriorment nomenades.

És important remarcar com el reforç FRC (GeoLite Magma Xe­non & Steel Fiber) de 3 cm de espessor (3_R3) ha mostrat un comportament superior al realitzat amb el sistema tradicional, format per un morter fluid i malla electrosoldada ancorada al suport de 4 cm d’espessor (5_RT), tant en termes de resistència a flexió com de rigidesa.

Els resultats de l’experimentació evidencien com l’adhesió entre el reforç i el formigó existent, previa l’adequada preparació del suport, permeten evitar l’ús de connectors verticals.

Documents adjunts

Kerakoll és líder internacional al món de la construcció sostenible, amb solucions que respecten el medi ambient i les persones.

Més artícles

Javier Turrillo NOVA INTERFÍCIE 3D El nou programari i-EXPERT permet modelar de forma fàcil i intuïtiva en totes les seves aplicacions: selecció d’aplicacions predefinides com baranes, forques, calcis d’esquadres i estructures de fusta. PLACA BASE CONFIGURABLE i-EXPERT permet modelar la platina per elements finits i verificar si el gruix…
DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA El sistema RSA (o pantalla de protecció perimetral manual) es basa en una pantalla de protecció perimetral de gran lleugeresa, que s’adapta a qualsevol geometria o configuració d’obra. EL PER QUÈ DEL SISTEMA? El sistema sorgeix de la necessitat detectada, al llarg de la nostra experiència…
2PE PILOTES, SL té una dilatada experiència acumulada en més de 20 anys com a empresa especialitzada en la realització de fonamentacions especials en condicions estrictes d’espai. D’ençà, hem realitzat nombroses obres, totes elles amb un denominador comú, amb limitacions especials d’espai per diverses raons, des de treballs sota…

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.