Tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats

Es un curs on line dirigit a l’arquitecte o professional interessat en obtenir la major quantitat possible d’informació i coneixements per desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural que pogués escometre en l’exercici de la seva professió, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer.

El contingut del curs pretén ser un recorregut per les diferents tècniques d’intervenció en rehabilitació edificatòria i està recolzat pel treball professional continuat de l’equip d’Arquitectes B.O.M.A., del qual Robert Brufau va formar part fins l’any 2013, amb una àmplia experiència en aquest tipus d’intervencions que ve avalada per la seva implicació continuada a la docència universitària a les Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallés, ambdues de la UPC.

El material –textos, esquemes o fotografies- que il·lustrarà el curs és molt similar al que l’autor utilitza en els seus cursos, ja sigui a l’ETSAV, ja en alguns cursos de reciclatge de l’Escola Sert del COAC, o a les pròpies sessions de formació continuada del conjunt d’Arquitectes i Enginyers de B.O.M.A.
Aquest curs és el mòdul 2 del Postgrau en Rehabilitar des de l’estructura i es pot cursar de manera independent.
Objectius

En línies generals, aquest curs pretén millorar la preparació de l’arquitecte alumne perquè pugui desenvolupar la seva activitat professional en el camp de la rehabilitació, considerant prioritari el recorregut per una sèrie d’etapes amb una línia d’actuació coherent que les coordini:

 •  Establiment d’una metodologia per la recollida de informació de la realitat de l’obra prèvia a la intervenció.
 •  Coneixement de les dades necessàries per establir les característiques dels diferents materials estructurals trobats.
 •  Comprensió del procés constructiu previ a les comprovacions de càlcul dels elements existents, amb vistes a definir la capacitat resistent de l’estructura a conservar.
 •  Verificació de la capacitat de l’estructura consolidada per absorbir els nous usos, segons el Projecte funcional i dins dels marges raonables que defineixin les Normatives en vigor.
 •  Domini de les tècniques suficients per la redacció del Projecte de intervenció estructural, segons els requisits de tot tipus i tenint en compte el contingut de les anteriors etapes.
 • Obtenció de raonaments per la redacció de Informes i Dictàmens sobre l’estat de les realitats prèvies a la intervenció, en els que ha de quedar definida la possibilitat, o no, de que la rehabilitació es pugui portar a terme correctament.
Programa del MÒDUL 2:  TÈCNIQUES DE REFORÇ DE PILARS, BIGUES I FORJATS

Tema 5: Tècniques de reforç de pilars

 • Introducció a la necessitat del reforç.
 • La millora de la capacitat portant d’un pilar.
 • La reparació de pilars danyats.
 • Tècniques de reforç: possibilitat de substitució integral d’un pilar.
 • Reforç per addició de material que es solidaritza amb l’existent.
 • Reforç per incorporació d’un pilar nou més fiable que es juxtaposa a l’existent.
 • Diferents formes de reforç per zunxat.
 • Tractament de pilars metàl·lics de secció tancada tubular.
 • Precaucions constructives al llarg del procés d’entrada en càrrega del pilar reforçat.

Tema 6: Tècniques de reforç de bigues

 • Introducció al tema.
 • La millora de la capacitat portant d’una biga.
 • Sistemes de substitució funcional de l’element.
 • Reparació de bigues roblonades.
 • Reconversió d’una biga monomaterial en biga mixta.
 • Reconversió d’una biga monomaterial en biga mixta, amb desconsideració final del material inicial.
 • Tècniques de millora per addició de peces metàl·liques acoblades.
 • Possibles tècniques de reforç mitjançant postensat.
 • La introducció de mecanismes externs de subtensat. El cas concret dels mecanismes de Fink.

Tema 7: Tècniques de reforç de forjats

 • Introducció al tema.
 • Tipologies i models de forjats habituals amb els que treballar en un procés de rehabilitació.
 • La substitució funcional local d’algun tram de forjat en situació precària.
 • Sistemes de substitució funcional dels forjats.
 • Tècniques de millora d’un forjat per addició de peces metàl·liques acoblades.
 • Altres tècniques de millora del forjat.
 • Precaucions constructives al llarg del procés d’execució dels reforços de forjats.
 • Millora del monolitisme dels forjats amb els murs.
 • Diferents tècniques per practicar obertures en un forjat existent.

Durada: 36 h on line + 9 h presencials
Dates: Del 22/02/2016 al 02/05/2016
Classes presencials proposades: 14/03/2016, 11/04/2016 i 02/05/2016

Professor del curs: Robert Brufau, doctor arquitecte

METODOLOGIA I ESTRUCTURA DEL CURS

Es tracta d’un curs on line, que es podrà seguir a través de la plataforma virtual de l’Escola Sert. Cada alumne rebrà una contrasenya d’accés a aquesta plataforma i des d’allà es podrà descarregar el material docent.

El curs està compost per 3 temes de diferent complexitat.

L’extensió mitja de cada tema és d’unes 30 pàgines, que sovint es complementen amb alguns annexes de recordatori de les teories clàssiques de la Resistència dels Materials. En total són unes 400 pàgines, a les que se’ls hi afegiran prop de 120 pàgines més amb comentaris i interpretacions sobre els qüestionaris plantejats.

Per la redacció final del text, Robert Brufau ha comptat amb l’ajut de l’Arquitecte Paulino Vicente, qui porta ja prop de 15 anys fent, sobre tot, rehabilitacions complexes a BOMA S.A.

El contingut abasta la major part dels temes amb els que habitualment un arquitecte s’ha d’enfrontar al llarg dels seus anys d’exercici professional, sobre tot si es dedica prioritàriament a la rehabilitació.

La major part dels exercicis pràctics i casos que es demanarà que s’interpretin són casos reals, corresponents a obres viscudes a BOMA S.A. des que varen començar a rehabilitar (allà pels inicis dels anys 80) fins l’actualitat. Són, doncs, 30 anys d’experiència i més de 900 obres –algunes d’elles prou importants- dins d’aquesta especialitat. S’acceptarà també discutir interpretacions i vivències pròpies de l’alumne-arquitecte, a les sessions presencials.

Cal preveure una dedicació aproximada d’unes 12 hores de treball a casa per cada un dels 3 temes, repartides, més o menys, en:

 • 6 hores per llegir i estudiar el Tema. (Es lliurarà la documentació en format .pdf)
 • 1 hora per llegir i analitzar el qüestionari que us enviarem la segona setmana del temps dedicat a cada tema.
 • 4 hores per respondre el qüestionari, fent els dibuixos i esquemes que siguin necessaris.
 • 1 hora per llegir i interpretar les respostes que us retornarem.

Tota la part mecànica del Curs es canalitzarà a través d’un delegat del curs i els qüestionaris seran corregits per Robert Brufau.

Les respostes a cada tema es poden fer informàticament, tot i que si algú vol fer-ho escrivint “a mà” també seran corregides. Els dibuixos que alguns cops es demanen també es poden fer indistintament d’una manera u altra. S’accepta que s’aprofitin les mateixes imatges del text.

Es portarà un registre dels exercicis lliurats per cada alumne per poder justificar posteriorment el Certificat d’Aprofitament de l’Escola Sert obtingut.

Al final de cada tema, es farà una classe presencial de 3 hores a la seu de l’Escola Sert de Barcelona (c. Arcs, 1-3, 5a planta) o en un aula de la UPC (pendent de concretar lloc) on es repassaran aquells temes que no hagin quedat prou clars, afegint-hi la resolució d’alguns problemes concrets, o de casos reals difícils que sigui necessari conèixer. En aquesta sessió, Robert Brufau també respondrà als dubtes o les preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d’estudi.

Data límit de matriculació: 01/03/16
Preu general (*): 663.00 euros. Matriculació oberta
Col·legiats amb quota col·legial bàsica: 580.00 euros. Matriculació oberta
Col·legiats que tenen contractats el tram complementari: 497.00 euros. Matriculació oberta
Especial: 497.00 euros (Membres ACE i UPC Alumni Prèmium) . Matriculació oberta
Places totals: 20

Publicitat

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.