• Inici
  • Geometria estructural

Geometria estructural

ACE. Genesca Molist

El soci emèrit Josep M. Genescà Ramon ha cedit a l’ACE unes aplicacions per compartir amb tots nosaltres, també s’adjunta un vídeo explicatiu de cada un d’ells.

Per tal d’accedir als continguts és necessari que ens faciliti la seva subscripció a la newsletter abans d’iniciar la descàrrega dels arxius editables.

Vols participar en el grups de treball i comissions que estan en funcionament a l’ACE?

Uneix-te a l’ACE i participa en la generació de coneixements, canvis i avanços tècnics que es produeixen en el camp del disseny estructural.

1 Polígon funicular

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

1.1 Polígon funicular. Bàsic
1.1.1 Polígon funicular. Bàsic. Animació
1.2 Polígon funicular. Per dos punts. Tres mètodes
1.3 Polígon funicular. Per tres punts. Tres mètodes
1.4 Polígon funicular. Generació de formes1
1.5 Polígon funicular. Generació de formes2
1.6 Polígon funicular. Generació de formes3
1.7 Polígon funicular. Generació de formes4
1.8 Polígon funicular. Generació de formes5
1.9 Polígon funicular. Corba funicular
1.10 Polígon funicular. General
1.10.1 Polígon funicular. General. Exemple

2 Inèrcia

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

2.1 Baricentre. Plantilla
2.1.1 Baricentre. Exemple
2.2 Inèrcia. Rectangles. Plantilla
2.2.1 Inèrcia. Rectangles. Exemple
2.2.2 Inèrcia. Rectangles. Exemple
2.3 Inèrcia. Rectangles. Mètode Mohr-Culmann. Plantilla
2.3.1 Inèrcia. Rectangles. Mètode Mohr-Culmann. Exemple
2.4 Inèrcia. Quadrilàters
2.4.1 Inèrcia. Quadrilàters. Exemple
2.4.2 Inèrcia. Quadrilàters. Exemple
2.4.3 Inèrcia. Quadrilàters. Exemple
2.5 Moment estàtic. Quadrilàters. Plantilla
2.6 Moment estàtic. Polígon funicular. Plantilla
2.7 Inèrcia. Figures. Mètode Nehls. Plantilla
2.7.1 Inèrcia. Figures. Mètode Nehls. Exemple
2.7.2 Inèrcia. Figures. Mètode Nehls. Exemple

3 Cercle de Mohr

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

3.1 Mohr-Lamé
3.2 Mohr-Weyrauch
3.3 El·lipsoide de Lamè
3.4 Cercle-El·lipse
3.5 Inèrcies. Plantilla
3.5.1 Inèrcies. Exemple
3.5.2 Inèrcies. Exemple
3.6 Fibra neutra. Eixos qualssevol
3.7 Fibra neutra. Nucli central. Eixos principals

4 Biga

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

4.1 Biga. Doblement recolzada
4.2 Biga. Contínua. 5 trams
4.2.1 Biga. Contínua. Animació
4.2.2 Biga. Contínua. Línies d’influència. Exemple anecdòtic
4.3 Cantilever
4.4 Càrregues vinculades
4.5 Biga. Directriu corba. Mètode1. Plantilla
4.5.1 Biga. Directriu corba. Mètode1. Exemple
4.5.2 Biga. Directriu corba. Mètode1. Exemple
4.6 Biga. Directriu corba. Mètode2
4.7 Biga. Doblement recolzada. Línies (tangents) isostàtiques
4.8 Biga. Voladís. Línies (tangents) isostàtiques
4.9 Biga. Voladís
4.10 Biga. Doblement recolzada. Tren de càrregues. Línies d’influència. Envoltants
4.11 Biga. Voladís atirantat
4.12 Biga trencada (esglaó)

5 Arc

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

5.1 Arc. Concrecionat. A
5.1.1 Arc. Concrecionat. Exemple. A
5.1.1.1 Arc. Concrecionat. Exemple. Animació. A
5.2 Arcbotant. Plantilla
5.2.1 Arcbotant. Exemple
5.3 Arc. De mig punt. Continu. Moments flectors
5.4 Arc. Amb dovelles. Plantilla
5.4.1 Arc. Amb dovelles. Exemple
5.5 Arc. Identificació
5.5.1 Arc. Identificació. Exemple. El·lipse
5.6 Arc. Pla
5.6.1 Arc. Pla. Exemple
5.6.2 Arc. Pla. Exemple
5.7 Arc. Dues articulacions
5.7.1 Arc. Dues articulacions. Exemple
5.8 Arc. Dues articulacions. Posttesat
5.8.1 Arc. Dues articulacions. Posttesat. Exemple
5.8.2 Arc. Dues articulacions. Posttesat. Exemple
5.9 Arc. Tipologia
5.10 Arc. Tres articulacions
5.10.1 Arc. Tres articulacions. Exemple
5.11 Arc. En voladís. Continu. Moments flectors
5.12 Arc. Concrecionat. B
5.12.1 Arc. Concrecionat. Exemple. B
5.13 Arc. Concrecionat. Lesions. Plantilla
5.13.1 Arc. Concrecionat. Lesions. Exemple
5.14 Arc. Perpany. Concrecionat. Lesions. Plantilla
5.14.1 Arc. Perpany. Concrecionat. Lesions. Exemple
5.15 Arc. Catenària

6 Cúpula

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

6.1 Cúpula. Schwedler
6.1.1 Càlcul. Regular. Hexagonal
6.1.2 Irregular
6.1.3 3D
6.2 Cúpula. Concrecionada. Plantilla
6.2.1 Cúpula. Concrecionada. Exemple
6.3 Cúpula. Colegiata de Zafra

7 Xemeneia

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

7.1 Xemeneia. Maó
7.1.1 Xemeneia. Maó. Exemple
7.2 Xemeneia. Diagrames
7.2.1 Xemeneia. Diagrames. Exemple
7.3 Xemeneia. Maó. Base hexagonal

8 Mur de contenció

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a Geogebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

8.1 Mur de contenció. En mènsula. Mètode1. Poncelet
8.2 Mur de contenció. En mènsula. Mètode1. Talús discontinu
8.3 Mur de contenció. En mènsula. Mètode2. Coulomb
8.4 Mur. Cercle de trencament
8.5 Pantalla. Corba de trencament
8.6 Estabilització talús. Vinculació cercle i perfil
8.6.1 Estabilització talús. Vinculació cercle i perfil. Exemple
8.7 Empenta amb cohesió
8.8 Estabilització talús. No vinculació cercle i perfil
8.8.1 Estabilització talús. No vinculació cercle i perfil. Exemple

9 Reciprocitat

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

9.1 Monge. Reciprocitat polar
9.2 Reciprocitat. Figures simples
9.3 Reciprocitat. Rankine
9.4 Reciprocitat. Rankine
9.5 Reciprocitat. Cremona
9.6 Reciprocitat. Cremona
9.7 Reciprocitat. Cremona. Teòric
9.8 Malles recíproques 3D. Plantilla
9.8.1 Malles recíproques 3D. Exemple. Cúpula

10 Reticulars

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

10.1 Pòrtics articulats
10.2 Estructura elemental
10.3 Marquesina. Deformacions
10.4 Cremona. Plantilla
10.4.1 Cremona. Exemple
10.5 Cremona-Williot. Plantilla
10.5.1 Cremona-Williot. Exemple
10.6 Trípode
10.7 Cosinus directors
10.8 Estructura de barres d’igual tensió1
10.9 Estructura de barres d’igual tensió2
10.10 Pont penjant. A
10.11 Estructura atirantada
10.12 Excepcions en els mecanismes
10.13 Culmann. Plantilla
10.13.1 Culmann. Exemple
10.14 Marquesina hiperestàtica. Un exercici d’equilibri
10.15 Tres barres hiperestàtiques
10.16 Marquesina hiperestàtica
10.17 Pont penjant. B

11 Objectes estructurals

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

11.1 Pre-dimensionat d’un pòrtic simple de formigó
11.1.1 Pre-dimensionat d’un pòrtic simple de formigó. Exemple
11.1.1.1 Pre-dimensionat d’un pòrtic simple de formigó. Exemple
11.1.2 Pre-dimensionat d’un pòrtic simple de formigó. Exemple
11.2 Placa circular
11.3 Canonada
11.4 Fonamentació
11.5 Nucli central. Tensions
11.6 Pressions fons sitja
11.7 Sòlid pla desequilibrat
11.8 Sòlid pla equilibrat
11.9 Forjat unidireccional
11.9.1 Forjat unidireccional. Exemple. Ceràmica armada
11.9.2 Forjat unidireccional. Exemple. Formigó armat
11.10 Sòlid d’igual resistència
11.11 Escala
11.12 Polígons funiculars encadenats. Plantilla
11.13 Ressort
11.14 Llosa de fonamentació. Excentricitat
11.15 Ballesta
11.16 Equilibri de semicercles
11.17 Semicercle en pla inclinat
11.18 Comporta
11.19 Ressort hiperestàtic
11.20 Objecte equilibrat-desequilibrat
11.21 Pòrtic simple
11.22 Tram aïllat d’un pòrtic hiperestàtic
11.23 Fonamentació excèntrica. Biga centradora
11.24 Fonamentació doblement excèntrica. Bigues centradores
11.25 NRE-AEOR-93. Sobrecàrregues reals. Plantilla
11.25.1 NRE-AEOR-93. Sobrecàrregues reals. Exemple
11.26 Composició moments. Vectors associats 3D
11.27 Suport. Base el·líptica
11.27.1 Suport. Base el·líptica. Exemple
11.28 Suport. Base poligonal
11.29 Contrafort
11.30 Acceleració centrípeta
11.31 Base metàl·lica. Mòdul resistent
11.32 Encavallada. Temperatura
11.33 La casa de cós al Maresme
11.34 Robert Maillart. Chiasso Shed
11.35 Paret. Distribució tensions
11.36 Cable parabòlic
11.37 Roda amb forces
11.38 Els triangles de Stevin
11.39 Escala helicoïdal. Càlcul

12 Formigó armat

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

12.1 Formigó armat. Dominis de deformació
12.2 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica
12.2.1 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica. Exemple
12.2.2 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica. Exemple
12.2.3 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica. Exemple
12.2.4 Formigó armat. Flexió simple. Secció simètrica. Exemple
12.3 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Plantilla
12.3.1 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Exemple
12.3.2 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Exemple
12.3.3 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Exemple
12.3.4 Formigó armat. Flexió composta. Secció simètrica. Exemple
12.4 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Plantilla
12.4.1 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Exemple
12.4.2 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Exemple
12.4.3 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Exemple
12.4.4 Formigó armat. Flexió esbiaixada. Exemple

13 Inclassificables

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

13.1 Polígons i forces
13.2 Coixinet
13.3 Propietats mecàniques del triangle
13.4 Mòbil
13.5 Gràfic. Plantilla
13.5.1 Gràfic. Exemple. Trasplantaments
13.5.2 Gràfic. Exemple. Temperatures
13.5.3 Gràfic. Exemple. Senyals
13.6 Recta d’acció de Culmann
13.7 Composició arquitectònica1
13.8 Segment parabòlic. Àrea i cdg
13.9 Composició arquitectònica2
13.10 Pla inclinat amb fregament
13.11 Perfil. 100 punts
13.12 Engranatge
13.13 Arbre 3D. Stuttgart. Plantilla
13.13.1 Arbre 3D. Stuttgart. Exemple
13.14 Perspectògraf. Plantilla
13.14.1 Perspectògraf. Exemple
13.15 Perspectives. Tipologia
13.16 Voronoi. Plantilla
13.16.1 Voronoi. Exemple
13.17 Escala helicoïdal
13.18 Esferes. Col·lisió elàstica
13.19 Donald Judd. Recreació1
13.20 Donald Judd. Recreació2
13.21 Donald Judd. Recreació3
13.22 Tir parabòlic
13.23 Politges amb fregament

14 Distribució radial de tensions

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

14.1 Canonada
14.2 Corró
14.3 Bulp de pressions
14.4 Placa. Una força aïllada
14.4.1 Placa. Una força aïllada. Animació
14.5 Placa. Diverses forces aïllades
14.6 Placa. Càrrega uniformement repartida
14.7 Falca

15 Regions D. Bieles i tirants

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

15.1 Mènsula curta
15.2 Biga simplement recolzada. Gran cantell
15.3 Biga contínua. Gran cantell
15.4 Fonamentació. Rígida
15.5 Capçal per a dos pilons. Rígid
15.6 Capçal per a tres pilons. Rígid
15.7 Capçal per a quatre pilons. Rígid
15.8 Càrrega concentrada sobre massís
15.9 Buit en parament

16 Qüestions eòliques

Aquest bloc formatiu disposa de tres linies de recursos: Una redirecció al seu applet a Geogebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

16.1 Vent. Superfície plana
16.2 Vent. Cilindre. Eix horitzontal
16.3 Vent. Cilindre. Eix vertical
16.4 Vent. Prisma base hexagonal i octogonal. Eix vertical
16.5 Vent. Con i semiesfera

17 Mecanismes

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

17.1 Grashof. Quatre barres
17.2 Watt. Quatre barres
17.3 Roberts. Quatre barres
17.4 Chebyshov. Quatre barres
17.5 Hoeken. Tres barres
17.6 Quatre barres
17.7 Yates. Tres barres

18 Superficies reglades

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

18.1 Hipèrbola d’un full. A
18.2 Hipèrbola d’un full. B
18.3 Dues directrius. General
18.4 Tres directrius. Encadenades
18.5 Directrius en sèrie
18.6 Con el·líptic. Cas particular
18.7 Paraboloide hiperbòlic. Cas particular
18.8 Superfície de revolució. Plantilla
18.8.1 Superfície de revolució. Exemple
18.9 Cortina

19 Equilibri d'esferes en el pla

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

19.1 1 esfera. 1 pla
19.2 1 esfera. 2 plans. A
19.3 2 esferes. 2 plans. A
19.4 2 esferes. 2 plans. B
19.5 2 esferes. 3 plans
19.6 3 esferes. 3 plans
19.7 9 esferes. 2 plans
19.8 1 esfera. 2 plans. B

20 Topografia

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

20.1 Planimetria
20.1.1 Distància A-B. A inaccessible. Tres mètodes
20.1.2 Distància A-B. A i B inaccessibles
20.1.3 Coordenades d’A en funció de les d’O
20.1.4 Perllongar una alineació a través d’un obstacle
20.2 Altimetria
20.2.1 Alçada A-B. A i B accessibles
20.2.2 Alçada A-B. B inaccessible

21 Encavallades. Multimodulars

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

21.1 Pratt
21.2 Warren
21.3 Warren amb muntants
21.4 Polonceau
21.5 Howe

22 Pèndol

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

22.1 Pèndol simple pla. Pèndol cònic 3D
22.2 Doble pèndol pla. Doble pèndol 3D
22.3 Pèndol balístic
22.4 Pèndol esfèric
22.5 Pèndol cicloïdal

23 Soldadura

Aquest bloc formatiu disposa de tres línies de recursos: Una redirecció al seu applet a GeoGebra, un arxiu zip amb els documents descarregables per poder editar i una llista de videos explicatius en base a l’organització següent:

23.1 Soldadura. Tracció. Xapes
23.2 Soldadura. Tracció. Perfil
23.2.1 Soldadura. Tracció. Perfil. Exemple
23.3 Soldadura. Flexió simple. Xapes
23.4 Soldadura. Flexió simple. Perfil
23.4.1 Soldadura. Flexió simple. Perfil. Exemple
23.5 Soldadura. Torsió+Esforç tallant. Xapes
23.6 Soldadura. General

Associació de Consultors d'Estructures

Informació de contacte

Jordi Girona, 1-3, Edifici Omega S207
08034 Barcelona
Tel: 93 401 18 88

info@aceweb.cat

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

X