Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar i local comercial entre mitgeres a Blanes

Es tracta de la rehabilitació d’un habitatge i local comercial entre mitgeres. L’edifici es situa en una parcel·la passant de 60 m2 al centre històric de la població. La façana principal s’obre a un dels carrers comercials més importants de la vila, amb molta intensitat de trànsit, tan rodat com peatonal.

Any: 2015

Localitat: Blanes

Es tracta de la rehabilitació d’un habitatge i local comercial entre mitgeres. L’edifici es situa en una parcel·la passant de 60 m2 al centre històric de la població. La façana principal s’obre a un dels carrers comercials més importants de la vila, amb molta intensitat de trànsit, tan rodat com peatonal (C/Ample). En canvi, la façana posterior mira a un carrer estret i tranquil (C/Lloro).

L’edificació existent constava de dos cossos construïts amb murs de càrrega i separats per una paret central també estructural sobre la qual recolzaven forjats de fusta a diferents nivells. El cos del C/Ample està format per planta baixa i planta pis d’alçades nobles, però en canvi el volum corresponent al C/Lloro consta de planta baixa i dues plantes amb alçades de forjats diferents a l’altre volum.

El projecte té dues premises principals: fer desaparèixer aquesta paret central per tal d’aconseguir un habitatge de la màxima longitud possible, passant de carrer a carrer, i alhora respectar totalment el cos principal i modificar-ne l’altre, enderrocant els forjats però mantenint les façanes, degut al seu mal estat de conservació.

Així, s’aconsegueix un habitatge de 125 m2 que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, mantenint dues parts contrastades: alçades nobles amb bigues de fusta en el cos del carrer principal, i alçades més ajustades construïdes amb nous forjats de fusta en l’altre cos.

Descripció de la proposta estructural

Rehabilitació amb elements industrialitzats

Un dels aspectes més rellevants de la proposta és la introducció d’elements industrialitzats en un projecte de rehabilitació. Degut al mal estat del cos del Carrer del Lloro s’opta per la substitució integral dels forjats i la coberta existents per panells de fusta contralaminada. Es tracta de panells de fusta industrialitzada de 2,40m d’ample i 184mm d’espessor, formats per 5 capes de llistons de fusta encolats en direccions perpendiculars alternativament.

Aquests es disposen seguint la direcció dels forjats anteriors, recolzant als murs de mitgera mitjançant perfils metàl·lics i mantenint d’aquesta forma el comportament unidireccional original. Amb un efecte similar a la capa de compressió de formigó, la rigidesa transversal dels panells contralaminats, permet considerar la seva capacitat d’actuar com a diafragma i afegir monolitisme al conjunt de l’estructura.

Utilització de materials de baix impacte ambiental

En el procés constructiu es prioritza la utilització de materials de baix impacte ambiental en els elements estructurals. Per aquest motiu, la substitució dels nous forjats es realitza amb panells de fusta provinent de boscos certificats. En el cas dels forjats reforçats, s’augmenta la secció de les biguetes existents amb fusta per a disminuir l’espessor necessari de capa de compressió de formigó.

Reducció del pes global dels sostres

Els nous forjats de fusta contralaminada redueixen el pes global dels forjats. Aquest fet permet introduir un nou sostre augmentant en només un 1% les càrregues transmeses al terreny. En comparació amb altres sistemes com un forjat metàl·lic col·laborant o una llosa de formigó, l’augment de pes, considerant càrregues permanents i càrregues variables, és del 19% i del 70% respectivament.

Reducció dels temps d’obra i elements auxiliars

El disseny dels elements estructurals es realitza considerant també el procés constructiu. En una primera fase es realitza la col·locació dels perfils de suport dels panells de fusta aprofitant els forjats existents. Aquests perfils de suport es rigiditzen a les cantonades evitant la necessitat de col·locar bastides i l’arriostrament provisional durant el buidat dels forjats existents. També per facilitar el treball en obra, s’opta per pre-perforar els perfils a taller.

El procés de muntatge dels panells de fusta és de menys de 3 dies, ja que els panells arriben adaptats a la geometria de l’obra, on es realitza el muntatge en sec. Les característiques pròpies de la fusta permeten adaptar la geometria dels panells a les imperfeccions dels murs de pedra existents in situ amb molta facilitat. Aquest sistema permet una disminució important de la durada de l’obra.

Publicitat

Més projectes

Es tracta d’un edifici de nova construcció destinat a seu, oficines, laboratoris i magatzem de l’empresa de cosmètica NATURA BISSE….
La tecnologia ELISA consisteix en una subestructura per a aerogeneradors offshore recolzats en el fons marí, construïda en formigó, les principals característiques dels quals són una FONAMENTACIÓ-AUTO-FLOTANT EN TRANSPORT que incorpora una TORRE TELESCÒPICA….
L’últim pont sobre el Riu Llobregat es va finalitzar durant el 2015, i amb 150 m de llum, es va convertir en el pont amb el major arc de Catalunya. A part del repte tècnic que va suposar el seu projecte i execució, el pont és una peça icònica…

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.