Especial IV Premis ACE (VII) | Projecte “Passera peatonal a l’ampliació del parc Can Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat”

Repàs a les candidatures rebudes a la IV edició dels Premis ACE

Continuem repassant les candidatures presentades als IV Premis ACE dins la categoria Millor Obra d’Estructura Petita. En aquesta ocasió analitzem el projecte “Passera peatonal a l’ampliació del parc Can Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat” de Xavier Falguera, del despatx Falguera i associats consultors d’estructures:

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Es tracta d’una passera per als vianants que ha de servir per comunicar l’existent parc de Can Buxeres amb l’ampliació d’aquest, situat a l’Hospitalet de Llobregat.

Aquesta estructura ha de comunicar 2 punts a banda i banda d’una petita vall. La distància entre aquests 2 punts és de 54,65 m, amb una alçada màxima d’uns 4,85 m respecte al fons de la vall.

L’estructura estarà formada per un tauler de formigó amb un gruix de 27 a 30 cm (27 cm a la part central i 30 cm a les vores, per formar pendents cap a les boneres situades a l’eix del tauler), recolzat sobre 14 parells de pilars de formigó amb una inclinació del 7% en dos sentits. A l’arribada dels dos extrems el suport es farà sobre uns murets de formigó. La distància màxima entre suports és de 8,25 m. La barana del costat nord és de formigó amb discontinuïtat coincidint amb els pilars. La barana del costat sud és prefabricada amb barres d’acer.

La limitació de fletxa vertical ha estat de L/1200 en compliment de la normativa aplicable, valor que permet donar com a verificat l’estat límit últim de vibracions.

Els fonaments es realitzen amb pilots encastats al nivell resistent, que es troba a una profunditat variable. El nivell superficial és un reblert.

PROCÉS DE CÀLCUL

Els primers càlculs per encaixar la solució es realitzen a mà, i ajuden a decidir el cantell necessari i l’armat bàsic que es disposarà. Es valoren factors, com tenir o no en compte la col·laboració de la barana de formigó, la fissuració admissible, la deformació màxima admissible, l’estat límit de vibracions, etc. Un cop encaixada la solució adoptada es realitza un model el més fidel possible amb el programa CYPE3D. Aquest model serveix per validar les previsions fetes prèviament.

Donat que el programa utilitzat no té implementades les normatives IAP-11 i NCSP-07, es reprodueixen les seves accions de la forma més fidedigna possible. Aquest mètode es considera correcte perquè la geometria de la passera, no gaire compromesa, està pensada perquè que treballi de forma poc forçada.

PROCÉS CONSTRUCTIU

L’espai que ocupa la passera actualment era en part una petita concentració d’edificacions que es van enderrocar per poder construir l’ampliació del parc. Aquest extrem va fer que la D.F. hagués de completar el projecte sense poder reconèixer al 100% el terreny a ocupar. Malgrat tot, les previsions fetes van resultar encertades.

Primerament es va esperar que, després de l’enderroc abans esmentat, l’empresa constructora realitzés els corresponents moviments de terres per arribar a la topografia més o menys definitiva. En aquest punt és quan comencen, a l’abril del 2015, les obres

Primera fase de replantejament i execució dels pilons, amb el corresponent control de fondària assolida en cada cas.

Segona fase d’execució dels enceps i bigues dels fonaments i, tot seguit, armat, encofrat i formigonat dels pilars. El replanteig dels pilars ha estat especialment complex donada la seva inclinació i la lleugera pendent del tauler de la passera.

Tercera fase d’encofrat, armat i formigonat del tauler de la passera, i posteriorment la barana de formigó. Un cop formigonat el tauler, tractament antilliscant amb el formigó encara tendre.

Quarta i última fase d’acabats de les diferents peces. A causa de les seves geometries, les inclinacions dels pilars i els racons van provocar algunes imperfeccions al formigonat que van haver de ser resoltes amb morter de reparació.

La barana metàl·lica es va prefabricar per mòduls i es va instal•lar posteriorment, mitjançant tacs químics.

Publicitat

Més noticies

JOSÉ CALAVERA RUIZ (1931-2023) Després de comunicar-me la trista notícia de la seva mort als 91 anys, m’han demanat que escrigui unes línies sobre José Calavera Ruiz (Melilla, 23 d’octubre 1931-Madrid 25 d’agost 2023). Unes línies… difícil d’una persona tan prolífica i multifacètica. A l’àmbit acreditatiu resumiríem dient que…
La guia, eminentment pràctica, pretén ser d’utilitat de cara tant a la redacció de projectes de fonamentacions i contencions, com de cara a l’execució i direcció d’obres, on interaccionen l’estructura i el terreny. Però també s’ha redactat pensant en els promotors, equips i tallers d’arquitectura. Aquesta guia ha estat fruit de la feina…
La consultoria d’estructures no pot ser aliena al més important repte que la nostra civilització té al davant: aconseguir aturar l’espiral que ens aboca a un planeta inhabitable en poques dècades. La situació actual d’emergència climàtica ens obliga a plantejar profunds canvis en la nostra forma de viure, de…

Subscriu-te al newsletter per aconseguir aquest document

Uneix-te i rebràs informació especialitzada: des dels propers cursos formatius a les últimes novetats del sector de la construcció a nivell de recursos, nous materials i normativa actual.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.
Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.
Legitimació: El teu consentiment exprés.
Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).
Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

No et perdis els descomptes de l' ACE

Si vols accedir als descomptes i no ets soci, pots associar-te aquí.

Si ja ets soci i no recordes com accedir als descomptes, contacta amb nosaltres o envia un correu a: tac.beweca@oicartsinimda indicant el teu número de soci i el producte que vols comprar.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: ACE
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Informació bàsica de protecció de dades personals:​

En enviar un formulari se sol·liciten dades personals, per tant, has d’acceptar la nostra política de privacitat.

Responsable de les dades: Associació de Consultors d’Estructures.

Finalitat: Respondre a sol·licituds del formulari.

Legitimació: El teu consentiment exprés.

Destinatari: Associació de Consultors d’Estructures (dades emmagatzemades solament en client d’email).

Drets: Tens dret al dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.